Kategorier
OVK

Allt du behöver veta om OVK besiktning i Södertälje

OVK besiktning i Södertälje är en nödvändig process som säkerställer att ventilationssystemen i fastigheter fungerar korrekt. Detta är avgörande för att skapa en hälsosam inomhusmiljö, oavsett om det gäller kontor, bostäder eller offentliga byggnader. I den här artikeln kommer vi att utforska hur OVK besiktning går till, regler och tidsintervall samt det ansvar som fastighetsägare har i sammanhanget.

Förutom småhus med ventilationssystem utan värmeåtervinning måste i princip alla byggnader i Södertälje genomgå en obligatorisk funktionskontroll av sina ventilationssystem. Denna regel är avgörande för att säkerställa att luften vi andas inomhus är ren och hälsosam.

Tidsintervallen varierar mellan olika typer av fastigheter. Vanligtvis genomförs OVK besiktningar vart tredje år. Detta gäller för skolor, industrilokaler, kontor, fritidslokaler och vårdlokaler. Byggnader med fläktventilation utan värmeåtervinning måste dock besiktigas vart sjätte år.

Fastighetsägaren har fullt ansvar

En viktig aspekt av OVK besiktning i Södertälje är fastighetsägarens ansvar. Enligt lagen om funktionskontroll av ventilationssystem är fastighetsägaren skyldig att se till att OVK besiktningen genomförs i tid och enligt lagens krav. Detta ansvar gäller oavsett vem som använder fastigheten.

Om det under besiktningen upptäcks fel eller brister är det återigen fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa inom den tid som besiktningsmannen anger. Det är av yttersta vikt att följa den angivna tidsramen, annars kan det leda till böter. Byggnadsnämnden ansvarar för att övervaka och följa upp genomförda ventilationskontroller.