Kategorier
Rör

Rörinspektion Stockholm – skapa trygghet 

Det är det man inte ser som kan skapa de största problemen. I den här texten tänkte vi titta närmare på stammarna i hus och fastigheter och visa vikten av att man underhåller dessa. Problemet ligger i det vi ovan nämnde – i och med att stammarna inte syns så tar man dem för givna. 

Det kan skapa stora problem där exempelvis kostsamma vattenskador kan komma som en direkt konsekvens. Att genomföra en rörinspektion i Stockholm ger dig som villaägare direkta svar – och en plan att följa gällande eventuella åtgärder.

 En rörinspektion i Stockholm blir i och med detta en viktig del av det löpande underhållet och då det dessutom handlar om en blygsam kostnad – och ett projekt som går fort – så är det heller ingenting att skjuta upp. Har du inte genomfört en rörinspektion i ditt hus tidigare så är det verkligen dags att boka in en tid med ett företag inom branschen. En rörinspektion ger dig trygghet i att allt flyter på som det ska. 

Rörinspektion i samband med stopp 

Att man ser att det blir stopp i samband med att man går på toa, spolar i avloppet – eller att vattnet inte rinner undan när man duschar – är långt ifrån ovanligt. I många fall kan man lösa detta själv genom att rengöra och rensa avloppen, men i vissa fall så krävs det andra – mer avancerade – åtgärder. 

Idag använder vi oss av betydligt mer fett i samband med matlagning än tidigare och det är ofta detta som gör att stoppen sker. Det är långt ifrån optimalt: fettet fastnar och täpper igen vattenledningarna. Sker detta under en längre tid så riskerar det också att skapa ett sådant tryck att rören brister. 

En rörinspektion i Stockholm ger ett snabbt svar om var stoppet finns, vad som orsakat det och – med rätt företag – hur man ska ta bort det. Det senare innebär ofta en stamspolning där man rengör rören med hjälp av högt tryck och hett vatten. En sådan kommer, av allt att döma, bli allt vanligare att se i framtiden. Likaså gäller för de föregående rörinspektioner som lokaliserar problemen. Vi använder mer fett, men har fortfarande samma dimensioner på rör och ledningar. Det skapar problem.