Kategorier
Trädfällning

Undvik dessa misstag när du ska fälla träd

Träd på din tomt är en värdefull tillgång som ger skönhet, skugga och miljömässiga fördelar. Men ibland kan det bli nödvändigt att fälla ett träd av olika anledningar, såsom skador eller sjukdom. När det är dags att ta beslutet om trädets öde är det viktigt att du har kunskap om rätt procedurer och lagar som reglerar trädfällning. Här kommer vi att gå igenom vad du bör undvika när du står inför trädavverkning och ge dig några alternativa metoder för att bevara dina träd.

Om du planerar trädfällning på Värmdö själv är säkerheten det absolut viktigaste. Att arbeta med träd kan vara farligt om det inte görs korrekt. Här är några punkter att tänka på:

  • Rätt utrustning: Se till att du har rätt verktyg och utrustning för arbetet. En motorsåg är ett kraftfullt verktyg som kräver erfarenhet att använda korrekt.
  • Kunskap: Förstå trädets struktur och hur det kan reagera när du börjar fälla det. Träd faller inte alltid åt det håll du tänkt dig, så vara förberedd för oväntade situationer.
  • Sektionell fällning: Vid avverkning av stora träd kan det vara nödvändigt att dela upp processen i sektioner. Detta kräver ofta att någon klättrar upp i trädet med en motorsåg, vilket är en avancerad teknik som bör överlåtas till professionella.
  • Kolla lokala regler: Innan du påbörjar trädavverkningen bör du alltid kontrollera med din kommun om det finns specifika regler och tillstånd som krävs för att fälla träd. Att bryta mot lokala förordningar kan leda till böter och skyldighet att plantera nya träd.

Alternativa metoder för trädbevaring

Ibland kan det vara möjligt att undvika trädavverkning genom att använda alternativa metoder för trädbevaring:

  • Rotduk: Om ett träd hotar att skada din byggnad genom sitt rotsystem kan du använda en rotduk. Denna duk kan styra rötterna åt en annan riktning, vilket minskar risken för skador på din egendom.
  • Beskärning och utglesning: Istället för att fälla ett träd som verkar för tätt eller har skadade grenar, kan du överväga beskärning eller utglesning av trädkronan. Detta kan förbättra trädets hälsa och bevara dess skönhet samtidigt som det minskar risken för skador.
  • Konsultera en arborist: Vid tvivel om vad du ska göra med ett träd är det klokt att konsultera en erfaren arborist. En arborist har expertkunskap om träds hälsa och kan ge dig råd om bästa åtgärderna för att bevara eller avverka ett träd.