Kategorier
Dränering

Dränering i Stockholm: Så säkrar du ditt hus mot fukt och mögel

När det gäller att bevara din villas integritet och hållbarhet, är ett effektivt dräneringssystem en nyckelkomponent som inte får underskattas. Dränering spelar en avgörande roll genom att leda bort vatten och förhindra spridning av fuktrelaterade skador samt mögelbildning som kan hota ditt hem.

I den dynamiska omgivningen i Stockholm är dräneringssystemets effektivitet av högsta prioritet för att upprätthålla din bostads trygghet. Dränering, en samlingsbeteckning för olika strukturer som arbetar tillsammans för att avvärja vatten från din bostad, är avgörande. Synliga delar av detta system inkluderar hängrännor och stuprör, som samlar upp regnvatten och säkert dirigerar det bort från huset. Under markytan finns även ledningar som effektivt avleder vatten från grunden och eventuella källarvåningar. Dessa dräneringsledningar är anslutna till ett specialiserat dräneringslager under huset, skapandes en komplett barriär runt de delar av huset som är nedsänkta i marken. Kombinationen av dräneringssystemet och en väl avvägd lutning på marken, bort från huset och inte mot det, är avgörande för dess funktion.

Var förebyggande och investeringsinriktad

Konsekvenserna av ett otillräckligt dräneringssystem kan vara omfattande och potentiellt katastrofala. Ett typiskt exempel är översvämningar i källaren, som kan leda till akuta och långvariga problem. Medan en översvämning oftast upptäcks relativt snabbt, kan fuktskador utvecklas och spridas obemärkt under en längre tid. Förruttnelse av husgrunden och utbredning av mögel är möjliga följdskador av långvarig fukt. Dessa skapar en ohälsosam livsmiljö för ditt hems invånare. Åtgärder för att reparera fuktskador kan vara omfattande och kostsamma för bostadsägaren. Att proaktivt investera i ett pålitligt dräneringssystem såsom stockholmdränering.se och därigenom förebygga fuktproblem är ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med att konfrontera dyra konsekvenser när skadan väl har inträffat.

Kategorier
Dränering

Dränering i Västerås – undvik fuktproblem

Om du bor kring Mälaren och misstänker att det finns fuktproblem i ditt hus, bör du kontakta ett företag som sysslar med dränering i Västerås med omnejd.

Häftiga skyfall och smältvatten från snö är inte ditt hus bästa vän. Om vattnet inte leds bort genom fungerande dräneringsrör stannar vattnet kvar och kan leta sig in i husets bottenplatta och källarväggar. Att fukt tränger in i ditt hus syns dock inte i första taget. Däremot kan det dyka upp dålig lukt som successivt sprider sig i källaren.

Fukt i en källare leder förr eller senare till mögelbildning som är hälsovådligt. Om möglet inte saneras kan det ge upphov till allergier och astma. Det händer dock att de som bor i huset inte är de första att upptäcka fuktproblemen. Lukten kommer nämligen successivt och smyger sig sakta på. Då gäller det att ha släkt och vänner som vågar antyda problemen.

Du och familjen har bott i ert hus under några år. Huset är av äldre årgång men har blivit moderniserat och renoverat på första våningsplanet. Nu är det dags att göra något åt källaren som är stor nog för att rymma bastu, gästrum och gillestuga.

Dränering i Västerås av äldre hus

Vid en släktträff berättar du om dina planer för husets källarplan. En nära släkting harklar sig och tar till orda: “Ska du inte börja med att kontrollera så att dräneringen runt huset håller måttet?”. Du förstår att släktingen nämner detta i all välmening och du vet ju att huset byggdes för trettio år sedan.

I äldre hus är dräneringen inte sällan bristfälligt utförd. Källarväggarna har förvisso tjärats, men om överblivna tegelstenar och annat har slängts tillbaka i schaktet runt huset kan väggen få skavsår som släpper in fukt. Dräneringsrören kan också vara tillverkade av tegel och de kan både spricka och dessutom ha felaktig lutning.

Du kontaktar ett företag som har experter på dränering i Västerås. De föreslår att du ska låta företaget gräva runt huset och därefter lägga en dräneringsmatta på utsidan av husets källarväggar. Befintliga dräneringsrör ska bytas ut mot rör i PVC. Och schaktet ska fyllas igen med singel för god dränering.