Kategorier
Tak

Takläggare i Stockholm lägger flera typer av tak

Om ditt hustak börjar visa tecken på ålderskrämpor, bör du kontakta en takläggare i Stockholm som efter inspektion lämnar offert på lämpliga åtgärder.

Ett hustak som har beklädnad med tegelpannor eller plåt har inget evigt liv. Höststormar har en benägenhet att lyfta på tegelpannor och i värsta fall hamnar de på gatan eller i en trädgård. Om sprickor har uppstått i pannorna, kan de skadas ytterligare och helt sprängas av frost under en vinter. Resultatet blir att vattnet från regn eller snö kan tränga in.

Ett hus med skadat tak är inte att leka med. Fuktskador kan orsaka mögelbildning i huset och den isolering som finns blir mer eller mindre oduglig. Reglar och brädor i undertaket kan ruttna. Vindskivor, hängrännor och stuprör blir också hårt ansatta av väder och vind.

Oljud från taket ger takläggare i Stockholm arbete

Alma och Edvard har under flera år bott i sin villa med träfasad och tegeltak. Både villans fasad och tak hade det bästa renomméet i kvarteret. Men skönhet kan förgås. Edvard är en stor estet men inte någon hemmafixare. Elaka tungor skulle säga att han har “tummen mitt i näven”. Huset har alltså inte fått den omvårdnad det förtjänat.

“Jag tyckte det lät så konstigt från hustaket i natt”, utbrister Alma en tidig morgon i november. “Det blåste väl”, säger Edvard. “Jovisst, men tror du inte att några tegelpannor har blåst av taket?” fortsätter Alma. “Det verkar också som plåten på våra vindskivor lossnat på något sätt”.

En takläggare i Stockholm inspekterar tak

“Vi får väl anlita takläggare i Stockholm för att undersöka taket”, föreslår Edvard. “Jag duger inte till att inspektera taket och ännu mindre kan jag göra något åt ett tak som behöver renoveras”. Efter detta uttalande går han dock runt huset och finner flera tegelpannor som blåst av taket och han ser att plåtarna på vindskivorna fladdrar för vinden. 

Beskedet efter att takläggaren gjort sin undersökning är klart och tydligt. “Flera takpannor är spruckna och speciellt på taknocken”, meddelar han. “Om ni inte gör något åt detta kommer undertaket att skadas”, fortsätter han. “Dessutom behöver plåtarna runt skorstenen och på vindskivorna bytas ut så snart som möjligt”.

Renovering av taket med takläggare i Stockholm

“Det verkar vara lika bra att vi lägger om taket helt och hållet”, säger Edvard. “Vi kan väl ta in en offert från takfirman”, menar Alma. “Jag har hört att ett sådant renoveringsarbete går att dra av som rotavdrag i deklarationen”. Takläggaren nickar instämmande samtidigt som Edvards estetiska intresse tycks vakna till liv.

“Kan vi inte välja ett nytt tak som sticker ut vad gäller utseendet?” frågar han takläggaren. “På senare år har vi lagt hustak som kombinerar tegel- och plåttak”, svarar han. “Ett sådant tak är enkelt att sköta men det ser inte ut som alla andra tak”. I samma andetag dristar sig takläggaren att komma med en fråga: “Ska ni inte passa på att låta oss isolera taket ordentligt så att ni kan spara energi för uppvärmning?”.