Kategorier
Stamspolning

Stamspolning Stockholm – enorma fördelar 

Det man inte ser, glömmer man ofta bort. Ser man till stammarna i en villa så blir detta extra tydligt. Så länge vattnet försvinner då du spolar i toaletten och så länge vattnet rinner undan då du duschar eller spolar i kranen så är du nöjd. Det kan emellertid finnas faror som på sikt kan leda till stora problem – och höga kostnader. Två saker kan förhindra detta: en rörinspektion och en stamspolning i Stockholm. 

De faror som finns handlar uteslutande om att saker och ting fastnar. Varje gång du duschar så lossnar hår och hud som fastnar i avloppet. Tvättar du händerna så hamnar tvål i avloppet – och om du går på toaletten så kommer en massa toapapper att fastna i stammarna.

Stamspolning och rörinspektion – viktigt med underhåll 

 Samma sak gäller om du exempelvis använder mycket fett i samband med matlagning. Det försvinner inte – och det är också därför du aldrig ska tömma en stekpanna i diskhon. 

Det lägger sig i stammarna och till slut så innebär det att vattnet inte kan rinna igenom. Stoppet kan i sin tur leda till att stammarna spricker och konsekvensen av det kan bli en vattenskada som både tar tid och kostar pengar att korrigera. 

En stamspolning i Stockholm är ett effektivt sätt att hålla stammarna fria från potentiella stopp – och nämnda rörinspektion är ett lika effektivt sätt att bedöma skicket på stammarna, samt för att lokalisera var stoppet finns. 

Stamspolning är en investering 

En stamspolning i Stockholm är i sig inget stort projekt. Du anlitar ett företag inom branschen som kommer hem till dig och som sedan använder sig av en maskin där hett vatten och högt tryck rengör alla stammarna från grunden. 

Samma enkelhet finns också vid en rörinspektion. En sådan sker genom att man för in slangar med kameror i stammarna och sedan ser – via en dator – hur skicket är. 

Allt som allt så handlar det vare sig om en lång tid eller om några högre kostnader. Både en stamspolning i Stockholm och en rörinspektion kan emellertid visa sig vara en av de bättre investeringar du som villaägare gör.