Kategorier
Geoteknik

Fältgeoteknik för att ha koll på markegenskaper

Att använda sig av fältgeoteknik är viktigt när man ska bygga något. Oavsett om det är byggnader eller vägar behöver man ha bra koll på markegenskaperna.

Fältgeoteknik är en vetenskap som ingenjörer inom området är duktiga på. Det handlar om att ha teknisk kunskap om egenskaper för mark där man planerar att bygga fastigheter eller vägar. Det handlar om allt från hur jorden är till hur det är med berg undertill, med mera. Ju mer man vet om markegenskaperna på platsen desto bättre och säkrare blir det.

Teknikerna kan avråda från att använda marken till en viss typ av byggnation, då det kan vara risker förknippade med den. Exempelvis vill man inte ha tunga hus på platser där jorden riskerar att röra sig. Ibland kan det dock fungera bättre med mindre hus som kommer stå stadigt med en bra grund.

Markegenskaper beräknas med fältgeoteknik 

Ibland händer det saker trots noggrann uppmätning av jordens egenskaper. Det är viktigt att komma ihåg. Även om ingenjörsvetenskapen har beräkningsmodeller för mycket händer det att jorden gör något helt annat. Det kan man ibland notera vid exempelvis vägras.

Beräkningarna inom fältgeoteknik blir dock säkrare och bättre hela tiden. Man har goda kunskaper och testar hela tiden olika scenarier. Därför kan man vara trygg med det arbete som en firma inom fältgeoteknik utför. De har stor kunskap och erfarenhet och tar hela tiden till sig nya rön och ny information inom området. Detta så de alltid är på tårna och vassast inom branschen när det handlar om fältgeoteknik.